Regulamin - wejsja Polska
Szukaj

Antykwariat, działający pod adresem www.altbooks.pl , prowadzony jest przez firmę:

I. Produkty

1. Książki oferowane do sprzedaży są książkami używanymi.

2. Przy każdej pozycji określony został stan książki.

3. Oznaczenia stosowane w Antykwariacie: a) "jak nowa" - książka bez żadnych usterek b) "lekkie ślady używania" - książka w stanie BDB - (np. drobne zagięcia, minimalne zabrudzenia itp., podpis) c) "widoczne ślady używania" - książka w stanie od DB + do DB - (np. zagięcia , zabrudzenia, oznaczenia biblioteczne) d) "uszkodzona" - książka w stanie od DST + do DST - (np. luźne kartki)

II. Jak kupować

4. Zamówienia można składać poprzez stronę internetową www.altbooks.pl , a w wyjątkowych sytuacjach za pośrednictwem e-mail.

5. W celu złożenia zamówienia w Antykwariacie należy zarejestrować własne konto w systemie oraz uzupełnić wszelkie dane w formularzach zamówieniowych.

6. Osoba zamawiająca otrzymuje pocztą elektroniczną informację ze szczegółami złożonego zamówienia.

7. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu wystawienia faktury.

8. Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania.

III. Płatności

9. Wszystkie podawane ceny wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto .Ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.

11. Wpłaty za zamówienie należy dokonać w terminie 5 dni od daty jego złożenia. W przypadku braku wpłaty w powyższym terminie, zamówienie zostanie anulowane, a książki objęte tym zamówieniem ponownie znajdą się w sprzedaży.

12. W sytuacji otrzymania przez Antykwariat wpłaty po anulowaniu zamówienia: a) następuje realizacja anulowanego zamówienia w przypadku gdy Antykwariat nadal posiada książki, które były zamówione, b) Antykwariat zwraca, przelewem bankowym na wskazane przez wpłacającego konto, wpłaconą za anulowane zamówienie kwotę w przypadku gdy nie posiada już książek, objętych anulowanym zamówieniem

13. Do każdego zamówienia wystawiana jest paragon lub faktura VAT.

IV. Wysyłka

14. Koszty wysłania książek ponosi osoba składająca zamówienie.

15. Wysyłka realizowana jest za pośrednictwem Poczty Polskiej.

18. Dokładny termin wysyłki można uzgodnić telefonicznie lub pocztą e-mail.

19. Zamówienia realizowane są zarówno na terenie Polski jak i zagranicą.

20. W przypadku wysyłki zagranicę prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub e-mail w celu uzgodnienia kosztów przesyłki.

V. Zwroty i reklamacje

21. Klient ma prawo do zwrotu książek ,bez podania przyczyny, w ciągu 14 dni od złożenia zamówienia, według ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość.

22. W takim przypadku klient ponosi koszty przesyłki do Antykwariatu.

23. Zwrot pieniędzy dokonywany jest przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta, w terminie 3 dni od daty otrzymania zwracanego towaru.

24. Ukryte wady w książkach mogą być podstawą reklamacji.

25. Postępowanie reklamacyjne:

- reklamacja rozpatrywana jest w terminie 7 dni od daty jej wpłynięcia.

- reklamację przesyłki (niedostarczenie przez Pocztę Polską) antykwariat może przyjąć od Klienta po upływie 14 dni od daty jej nadania, zgodnie z Regulaminem Poczty Polskiej.

26. Zwroty i nieodebrane przesyłki:

a)Antykwariat nie przyjmuje żadnych przesyłek zwrotnych, reklamacyjnych itp, wysyłanych do Antykwariatu za zaliczeniem pocztowym,

b) w przypadku zwrotu przez Pocztę Polską niepodjętej w terminie przesyłki, Klient , w przypadku ponownej wysyłki, zobowiązany jest wniesienia opłaty pocztowej za kolejne nadanie do niego przesyłki.

VI. Ochrona danych osobowych

27.Antykwariat gwarantuje Państwu ochronę danych osobowych (zgodnie z ustawą "O ochronie danych osobowych" z dn. 29.08.1997 r. ), zarówno w procesie ich przetwarzania jak i przechowywania, chroniąc je przed dostępem osób nieupoważnionych do tego. Sklep nie udostępnia żadnych danych osobowych innym osobom, instytucjom czy firmom.

28.Dane podawane przez Klienta w trakcie rejestracji wykorzystywane są wyłącznie do celów ewidencji sprzedaży, do kontaktowania się z Klientem oraz do realizacji złożonych zamówień oraz pod warunkiem wyrażenia zgody przez Klienta – w celu informowania o nowych produktach oraz promocjach oferowanych przez Antykwariat.

29. Klientowi przysługuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich zmiana bądź żądanie ich usunięcia oraz zaprzestanie ich przetwarzania.

VII. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

2. Regulamin oraz zmiany regulaminu wchodzą w życie z chwilą ogłoszenia ich na stronie internetowej Sklepu. .

Strona główna :: ZALOGUJ :: Zarejestruj się :: Regulamin :: Twój koszyk :: Kontakt